• Str. Brailei nr. 177 Galati Romania 800578
 • secretariat@spitalulurgentagalati.ro
 • Apeluri Urgente 112 / 0236 301115
 • Centrala 0236 301111 sau 0236 301112
unitate in curs de acreditare
Ambulatoriu / Programari 0236.301213

Servicii in contract cu CAS Galati 2019

 1. Lista investigaţiilor paraclinice - analize de laborator
 2. Lista investigaţiilor paraclinice de radiologie - imagistică medicală şi medicină nucleară

Servicii in contract cu CAS Galati 2018

 1. Lista afecţiunilor (diagnosticelor) medicale caz rezolvat medical în spitalizare de zi
 2. Lista cazurilor rezolvate cu procedură chirurgicală - în spitalizare de zi
 3. Lista serviciilor medicale în regim de spitalizare de zi decontate asiguraţilor prin tarif pe serviciu med
 4. Lista serviciilor medicale standardizate acordate în regim de spitalizare de zi care se decontează
 5. Pachetul de bază de servicii medicale în asistenţa medicală spitalicească pentru afecţiuni cronice
 6. Pachetul de servicii medicale în asistenţa medicală ambulatorie
 7. Pachetul de servicii medicale în asistenţa medicală clinica
 8. Pachetul de servicii medicale în asistenţa medicală recuperare
 9. Pachetul minimal de servicii medicale pentru asistenţa medicală spitalicească

Servicii in contract cu CAS Galati 2017

 1. Pentru serviciile medicale decontate de CAS
 2. Spitalizare de zi (Pachet de baza Persoane Asigurate) - Lista afecţiunilor
 3. Spitalizare de zi (Pachet de baza Persoane Asigurate) - Lista cazurilor rezolvate
 4. Spitalizare de zi (Pachet de baza Persoane Asigurate) - Tarif pe serviciu medical (zi)
 5. Asistenta medicala spitaliceasca - Spitalizare continua
 6. Pachetul de servicii medicale spitalicesti - Acordat persoanelor neasigurate