Informatii sectia

FARMACIE

SERVICII OFERITE:

• Furnizarea de servicii profesionale pacientilor spitalizaţi, comunicând şi analizând în permanenţă cu medicii prescriptori şi personalul de specialitate aspecte referitoare la terapia medicamentoasă
• Furnizarea de servicii profesionale pacientilor înscrişi în Programele Naţionale de Sănătate:
• Programul Naţional Oncologie
• Programul Naţional de Hemofilie şi Talasemie
• Programul Naţional Diabet
• Programul Naţional de Hemodializă convenţională
• Programul Naţional de Dializă peritoneală continuă
• Programul Naţional AVCAC(Accident vascular cerebral acut)
• Programul Naţional de boli rare
• Program Naţional ATI
• Program Naţional ATI Neonatologie
• Program Naţional izoimunizare RH
• Program Naţional malnutriţie

Personalul farmaciei se informează în permanenţă de noi terapii medicamentoase prin educaţie medicală continuă, participare la manifestări ştiinţicefice naţionale şi internaţionale, cursuri de asistenţa medicală continuă.

DOTAREA FARMACIEI:

Calculatoare, imprimante, imprimante etichete, aparate aer condiţionat, vitrine frigorifice

ACTIVITATE DIDACTICĂ / ŞTIINŢIFICĂ:

În farmacie, sub îndrumarea farmacistului şef, Conf.univ.dr.farm. Robu Silvia îşi desfăşoară stagiile teoretice şi practice farmacişti rezidenţi din specialitatea Farmacie Clinică.

COMPONENTA SECTIE:

Farmacist Şef

• Conf. univ. dr. Robu Silvia
Farmacist primar - Farmacie Generală
Farmacist specialist – Farmacie Clinică

Echipa medicală

• Ifrim Ionica
Farmacist primar - Farmacie Generală
• Florea Odeta-Ayda
Farmacist primar - Farmacie Generală
• Pohrib Cristina
Farmacist specialist - Farmacie Clinica

Asistent Şef

• Lazăr Antoneta
Asistent medical principal farmacie coordonator
Asistenţi medicali principali farmacie (cu studii postliceale şi vechime în munca cuprinsa între 20 şi 40 ani)

Şef secţie:
Conf. Univ. Dr. ROBU SILVIA
Asistent şef:
As. LAZĂR ANTONETA
Telefon:
0236 301351

Adresa:

Str. Brailei, Nr. 177
Galati, Romania Cod Postal: 800578

Telefon Programari ambulator:

0236 / 301.213
0236 / 301.370

Telefon Pentru legaturi cu sectiile:

0236 / 301.111
0236 / 301.112