• Str. Brailei nr. 177 Galati Romania 800578
  • secretariat@spitalulurgentagalati.ro
  • Apeluri Urgente 112 / 0236 301115
  • Centrala 0236 301111 sau 0236 301112
unitate in curs de acreditare
Ambulatoriu / Programari 0236.301213

ACTIVITATEA SERVICIULUI DE PREVENIRE A INFECTIILOR ASOCIATE ASISTENTEI MEDICALE

Activitatea Serviciului de Prevenire a Infectiilor Asociate Asistentei Medicale din cadrul Spitalului Clinic de Urgenta “Sf. Ap. Andrei” Galati se desfasoara conform Ordinului MS nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor associate asistenţei medicale în unităţile sanitare, prin:
• Personal propriu:
- Asistenti medicali igiena – 5
- Infirmieri dezinfectori – 5
• Cat si prin furnizori private ce ofera servicii de consultanta de epidemiologie prin contract de prestari servicii:
- 1 Medic primar epidemiologie
- 1 Medic primar boli infectioase, responsabil al politicii de utilizare a antibioticelor si supraveghere a antibiorezistentei.
Infectia asociata asistentei medicale reprezinta o problema de sanatate publica, cu importanta deosebita in plan epidemiologic, clinic si economic.


ACTIVITATILE SPECIFICE SPIAAM SUNT URMATOARELE:
 Elaboreaza si supune spre aprobare planul anual de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor associate asistentei medicale din unitatea sanitara si implementeaza si deruleaza activitatile cuprinse in acesta;
 Propune si initializa activitati complementare de preventive sau de limitare cu caracter de urgenta, in cazul unor situatii de risc sau al unui focar de infectie asociata asistentei medicale;
 Elaboreaza ghidul de izolare al unitatii sanitare si coordoneaza aplicarea precautiilor specifice in cazul depistarii colonizarilor/infectiilor cu germeni multiplu rezistenti la pacientii internati;
 Intocmeste harta punctelor si zonelor de risc pentru aparitia infectiilor associate asistentei medicale si elaboreaza procedurile si protocoalele de prevenire si limitare in conformitate cu aceasta;
 Implementeaza metodologiile nationale privind supravegherea bolilor transmisibile si studiile de supraveghere a infectiilor associate asistentei medicale;
 Verifica completarea corecta a registrului de monitorizare a infectiilor associate asistentei medicale de pe sectii si centralizeaza datele in registrul de monitorizare a infectiilor al unitatii;
 Raporteaza la directia de sanatate publica judet Galati infectiile associate asistentei medicale ale unitatii si calculeaza rata de incidenta a acestora pe unitate si pe sectii;
 Organizeaza si participa la evaluarea eficientei procedurilor de curatenie si dezinfectie prin recoltarea testelor de autocontrol;
 Colaboreaza cu medicul de laborator pentru cunoasterea circulatiei microorganismelor patogene de la nivelul sectiilor si compartimentelor, cu precadere a celor multi rezistente si/sau cu risc epidemiologic major, pe baza planului de efectuare a testelor de autocontrol;
 Supravegheaza si controleaza buna functionare a procedurilor de sterilizare si mentinere a sterilitatii pentru instrumentarul si materialele sanitare care sunt supuse sterilizarii;
 Supravegheaza si controleaza activitatea de triere, depozitare temporara si eliminare a deseurilor periculoase rezultate din activitatea medicala;
 Organizeaza, supravegheaza si controleaza respectarea circuitelor functionale ale unitatii, circulatia pacientilor si vizitatorilor, a personalului si, dupa caz, a studentilor si elevilor din invatamantul universitar, postuniversitar sau postliceal;
 Supravegheaza si controleaza respectarea in sectiile medicale si paraclinice a procedurilor de triaj, depistare si izolare a infectiilor associate asistentei medicale si demareaza ancheta epidemiologica pentru toate cazurile suspecte;
 Intocmeste si definitiveaza ancheta epidemiologica a focarului, difuzeaza informatiile necesare privind focarul, in conformitate cu legislatia, intreprinde masuri si activitati pentru evitarea riscurilor identificate in focar;
 Supravegheaza personalul sanitar in cazul accidentelor post expunere la sange si alte produse biologice;
 Verifica aplicarea precautiunilor standard si specific pentru prevenire IAAM;
 Elaboreaza si revizuieste periodic procedurile operationale conform normelor si metodologiilor in vigoare pentru prevenirea IAAM si focarelor.