• Str. Brailei nr. 177 Galati Romania 800578
 • secretariat@spitalulurgentagalati.ro
 • Apeluri Urgente 112 / 0236 301115
 • Centrala 0236 301111 sau 0236 301112
unitate in curs de acreditare
Ambulatoriu / Programari 0236.301213
 • a. Sa se inscrie pe lista unui medic de familie;
 • b. Sa anunte medicul de familie ori de cate ori apar modificari in starea lor de sanatate;
 • c. Sa se prezinte la controalele profilactice si periodice stabilite prin contractul-cadru;
 • d. Sa anunte in termen de 15 zile medicul de familie si casa de asigurari de sanatate asupra modificarilor datelor de identitate sau modificarilor referitoare la incadrarea lor intr-o anumita categorie de asigurati;
 • e. Sa respecte cu strictete tratamentul si indicatiile medicului;
 • f. Sa aiba o conduita civilizata fata de personalul medico-sanitar;
 • g. Sa achite coplata si contributia personala in conditiile stabilite prin contractul-cadru si normele metodologice de aplicare a acestuia;
 • h. Sa achite contributia datorata Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate in cota si asupra veniturilor prevazute de Legea nr. 95/2006 si de normele legale in materie (Se va completa pentru fiecare categorie de venituri.);
 • i. Sa depuna lunar, trimestrial sau anual, dupa caz, declaratia de venituri;
 • j. Sa prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative ce atesta calitatea de asigurat;
 • k. Sa accepte controlul casei de asigurari de sanatate cu privire la modul de acordare a concediilor si indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate;
 • l. Sa respecte programarea pentru acordarea serviciilor medicale din pachetul de baza, in baza listelor de asteptare, dupa caz;
 • m. Sa se prezinte la medicul din ambulatoriul de specialitate sau la spital numai dupa ce a consultat medicul de familie, cu exceptia urgentelor si a afectiunilor care permit prezentarea direct la medicul de specialitate, stabilite prin contractul-cadru si normele metodologice de aplicare a acestuia.