• Str. Brailei nr. 177 Galati Romania 800578
 • secretariat@spitalulurgentagalati.ro
 • Apeluri Urgente 112 / 0236 301115
 • Centrala 0236 301111 sau 0236 301112
unitate in curs de acreditare
Ambulatoriu / Programari 0236.301213

CRITERII DE INTERNARE – EXTERNARE

 

INFORMATII INTERNARE

 

Asistenta medicala in Spitalul Clinic Judetean de Urgenta “Sf. Apostol Andrei “ Galati se acorda in regim de:

 • spitalizare continua;
 • spitalizare de zi.

 

ACTE NECESARE la internarea in spital prin Compartimentul de Internari/Externari

Bolnavul ce urmeaza a fi intemat, se prezinta in Compartimentul Intemari/Extemari, Ia Biroul de internari in fiecare zi lucratoare, intre orele 7.30-14.45 cu urmatoarele documente:

 • acte doveditoare ale identitatii (buletin, card de identitate, pasaport, permis de sedere, etc)
 • cardul national de asigurari sociale de sanatate
 • bilet de internare eliberat de catre medicul de familie sau medicul de specialitate din unitatile sanitare ambulatorii, parafate de medicul specialist din sectia unde urmeaza a fi internat pacientul.
 • documente care atesta calitatea de asiguat, in functie de categoria din care face parte fiecare persoana (adeverinta de salariat, cupon pensie, adeverinta elev /student, adeverinta gravida, PNS, adeverinta care atesta gradul de rudenie pentru coasigurati, adeverinta somaj, ajutor social, etc), dar si document eliberat prin accesarea instrumentului electronic pus la dispozitie de CNAS/PIAS

 

Exceptie de la prevederile referitoare la internarea pe baza de bilet de internare urmatoarele situatii:

 • urgente medicale
 • bolnavii cu potential endemoepidemic;
 • bolnavii aflati sub incidenta legii penale 286/2009 privind codul penal
 • cazurile cu recomandare de internare ca urmare a unei scrisori medicale unor date la externare
 • transferul intraspitalicesc;
 • transferul intraspiralicesc in situalia in care se schimba tipul de ingrijire;
 • pacientii cu hemofilie aflati in Programul National de Hemofilie;
 • pacientii cu diagnostic oncologic confirmat aflati in Programul National de Oncologie.

 

INFORMATII EXTERNARE

 

Externarea unui bolnav internat este responsabilitatea medicului curant, care va decide data externarii. Externarea se mai poate face la cererea pacientului sau a apartinatorilor legali.

Externarea se face de regula dupa ora 14, in timpul saptamanii , dar in anumite situatii se poate externa in zilele de sambata si duminica la indicatia medicului currant/garda.

Pacientii si apartinatorii vor fi anuntati cu cel putin 12 ore inainte de efectuarea externarii.

 

DOCUMENTE PRIMITE LA EXTERNARE

 

 • Biletul de externare, completat, semnat si parafat de medicul curant si de medicul sef de sectie;
 • Scrisoarea medicala catre medicul de familie, semnata si parafata de medicul curant;
 • Reteta/retetele medicale (daca este nevoie);
 • Certificatul de concediu medical (daca este nevoie);
 • Trimiteri catre alte specialitati (daca este nevoie);
 • Recomandare pentru ingrijiri la domiciliu (daca este nevoie);
 • Situatia ingrijirilor la externare;
 • Alte materiale (referate, decont, etc).