Conditiile de Internare - Externare

Informatii privind Internarea:


Asistenta medicala in Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Galati se acorda in regim de:

- spitalizare continua;

- spitalizare de zi.


ACTE NECESARE la internarea in spital prin Compartimentul de Internari / Externari


Bolnavul ce urmeaza a fi internat, se prezinta in Compartimentul Internari / Externari, la Biroul de internari in fiecare zi lucratoare, intre orele 07:30 - 14:45 cu urmatoarele documente:

- acte doveditoare ale identitatii (buletin, card de identitate, pasaport, permis de sedere, etc)

- cardul national de asigurari sociale de sanatate

- bilet de internare eliberat de catre medicul de familie sau medicul de specialitate din unitatile sanitare ambulatorii, parafate de medicul specialist din sectia unde urmeaza a fi internat pacientul.

- documente care atesta calitatea de asiguat, in functie de categoria din care face parte fiecare persoana (adeverinta de salariat, cupon pensie, adeverinta elev /student, adeverinta gravida, PNS, adeverinta care atesta gradul de rudenie pentru coasigurati, adeverinta somaj, ajutor social, etc), dar si document eliberat prin accesarea instrumentului electronic pus la dispozitie de CNAS/PIAS


Exceptie de la prevederile referitoare la internarea pe baza de bilet de internare urmatoarele situatii:

- urgente medicale

- bolnavii cu potential endemoepidemic;

- bolnavii aflati sub incidenta legii penale 286/2009 privind codul penal

- cazurile cu recomandare de internare ca urmare a unei scrisori medicale unor date la externare

- transferul intraspitalicesc;

- transferul intraspiralicesc in situalia in care se schimba tipul de ingrijire;

- pacientii cu hemofilie aflati in Programul National de Hemofilie;

- pacientii cu diagnostic oncologic confirmat aflati in Programul National de Oncologie.


Informatii privind Externarea:


Externarea unui bolnav internat este responsabilitatea medicului curant, care va decide data externarii. Externarea se mai poate face la cererea pacientului sau a apartinatorilor legali.

Externarea se face de regula dupa ora 14:00, in timpul saptamanii, dar in anumite situatii se poate externa in zilele de sambata si duminica la indicatia medicului curant/garda.

Pacientii si apartinatorii vor fi anuntati cu cel putin 12 ore inainte de efectuarea externarii.


Documente primite la Externare:


- Biletul de externare, completat, semnat si parafat de medicul curant si de medicul sef de sectie;

- Scrisoarea medicala catre medicul de familie, semnata si parafata de medicul curant;

- Reteta/retetele medicale (daca este nevoie);

- Certificatul de concediu medical (daca este nevoie);

- Trimiteri catre alte specialitati (daca este nevoie);

- Recomandare pentru ingrijiri la domiciliu (daca este nevoie);

- Situatia ingrijirilor la externare;

- Alte materiale (referate, decont, etc).

Adresa:

Str. Brailei, Nr. 177
Galati, Romania Cod Postal: 800578

Telefon Programari ambulator:

0236 / 301.213
0236 / 301.370

Telefon Pentru legaturi cu sectiile:

0236 / 301.111
0236 / 301.112