Informatii sectia

COMPARTIMENT PREVENIRE SI CONTROL AL INFECTIILOR NOZOCOMIALE

Activitatea Serviciului de Prevenire a Infectiilor Asociate Asistentei Medicale din cadrul Spitalului Clinic de Urgenta “Sf. Ap. Andrei” Galati se desfasoara conform Ordinului MS nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor associate asistenţei medicale în unităţile sanitare, prin:

COMPONENTA SECTIE:

- Asistenti medicali igiena – 5
- Infirmieri dezinfectori – 5

Cat si prin furnizori private ce ofera servicii de consultanta de epidemiologie prin contract de prestariservicii:

- 1 Medic primar epidemiologie
- 1 Medic primar boli infectioase, responsabil al politicii de utilizare a antibioticelor si supravegherea antibiorezistentei.

Infectia asociata a sistentei medicale reprezinta o problema de sanatate publica, cu importanta deosebita in plan epidemiologic, clinic si economic.

Activitatile specifice SPIAAM sunt urmatoarele:

• Elaboreaza si supune spre aprobare planul anual de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor associate asistentei medicale din unitatea sanitarasi implementeaza si deruleaza activitatilecuprinse in acesta;

• Propune si initiaza activitati complementare de preventive sau de limitare cu caracter de urgenta, in cazul unor situatii de risc sau al unui focar de infectie asociata asistentei medicale;

• Elaboreaza ghidul de izolare al unitatii sanitare si coordoneaza aplicarea precautiilor specifice in cazul depistarii colonizarilor/infectiilor cu germeni multiplu rezistenti la pacientii internati;

• Intocmeste harta punctelor si zonelor de risc pentru aparitia infectiilor associate asistentei medicale si elaboreaza procedurile si protocoalele de prevenire si limitare in conformitate cu aceasta;

• Implementeaza metodologiile nationale privind supravegherea bolilor transmisibile si studiile de supraveghere a infectiilor associate asistentei medicale;

• Verifica completarea corecta a registrului de monitorizare a infectiilor associate asistentei medicale de pe sectii si centralizeaza datele in registrul de monitorizare a infectiilor al unitatii;

• Raporteaza la directia de sanatate publica judet Galati infectiile associate asistentei medicale ale unitatii si calculeaza rata de incidenta a acestora pe unitate si pe sectii;

• Organizeaza si participa la evaluarea eficientei procedurilor de curatenie si dezinfectie prin recoltarea testelor de autocontrol;

• Colaboreaza cu medicul de laborator pentru cunoasterea circulatiei microorganismelor patogene de la nivelul sectiilor si compartimentelor, cu precadere a celor multi rezistente si/sau cu risc epidemiologic major, pe bazaplanului de efectuare a testelor de auto control;

• Supravegheaza si controleaza buna functionare a procedurilor de sterilizare si mentinere a sterilitatii pentru instrumentarul si materialelesanitare care sunt supuse sterilizarii;

• Supravegheaza si controleaza activitatea de triere, depozitare temporar asieliminare a deseurilor periculoase rezultate din activitatea medicala;

• Organizeaza, supravegheaza si controleaza respectarea circuitelor functionale ale unitatii, circulatia pacientilor si vizitatorilor, a personalului si, dupa caz, a studentilor si elevilor din invatamantul universitar, post universitar sau postliceal;

• Supravegheaza si controleaza respectarea in sectiile medicale si paraclinice a procedurilor de triaj, depistare si izolare a infectiilor associate asistentei medicale si demareaza ancheta epidemiologica pentru toate cazurile suspecte;

• Intocmeste si definitiveaza ancheta epidemiologica a focarului, difuzeaza informatiile necesare privind focarul, in conformitate cu legislatia, intreprinde masuri si activitati pentru evitarea riscurilor identificate in focar;

• Supravegheaza personalul sanitar in cazul accidentelor post expunere la sange si alte produse biologice;

• Verifica aplicarea precautiunilor standard si specific pentru prevenire IAAM;

• Elaborareaza si revizuieste periodic procedurile operationale conform normelor si metodologiilor in vigoare pentru prevenirea IAAM si focarelor.

Şef secţie:
ENACHE NICOLETA
Telefon:
0236 301258

Adresa:

Str. Brailei, Nr. 177
Galati, Romania Cod Postal: 800578

Telefon Programari ambulator:

0236 / 301.213
0236 / 301.370

Telefon Pentru legaturi cu sectiile:

0236 / 301.111
0236 / 301.112