Documentatie atribuire Servicii formare profesionala Managementul calitatii serviciilor de sanatate

Comunicare si Proces verbal de deschidere si evaluare servicii teleradiologie prestate de medici cu competente radiologie si imagistica medicala

Documentatie de atribuire servicii de teleradiologie prestate de medici cu competenta radiologie si imagistica medicala

Proces verbal de deschidere si evaluare a ofertelor pentru servicii inchiriere cutie postala

Documentatie de atribuire servicii inchiriere cutii postale

Proces verbal de deschidere si evaluare servicii cazare

Documentatie de atribuire servicii cazare

Proces verbal de deschidere si evaluare servicii de formare profesionala in domeniul sanatatii curs ingrijiri paliative asistenti

Proces verbal de deschidere si evaluare servicii formare profesionala in domeniul sanatatii-curs de radioprotectie in radioterapie nivel 2-Securitate radiologica in domeniile/specialitatile radioterapiei

Documentatie de atribuire curs ingrijiri paliative-atestat ingrijiri paliative asistenti

Documentatie de atribuire curs de radioprotectie in radioterapie nivel 2 - Securitate radiologica in domeniile/specialitatile radioterapiei


Obiecte de inventar propuse spre casare 2022

Hotararea Nr. 34 casare 2022

Centralizator obiecte de inventar propuse casare 2022

Centralizator mijloace fixe propuse casare 2022


Proces verbal de deschidere si evaluare a ofertelor pentru servicii prestate de medic primar in domeniul managementului calitatii serviciilor de sanatate

Documentatie de atribuire servicii prestate de medic primar in domeniul managementului calitatii serviciilor de sanatate

Proces verbal de deschidere si evaluare servicii prestate de medici primari cu competente radiologice si imagistica medicala pentru interpretare CT

Proces verbal de deschidere si evaluare servicii formare profesionala in domeniul sanatatii-facilitari neuromusculare complexe,curs practic FN nivel III

Documentatie de atribuire servicii prestate de medici primari cu competente radiologice si imagistica medicala pentru interpretare CT

Documentatie de atribuire servicii formare profesionala in domeniul sanatatii-facilitati neuromusculare complexe,curs practic FN nivel III

Proces verbal de deschidere si evaluare servicii cazare hotel

Documentatie de atribuire servicii cazare hotel

Proces verbal de deschidere si evaluare a ofertelor de servicii de formare profesionala stagiu instruire liftieri si taxa talon vize anuale ISCIR

Documentatie de atribuire servicii de inchiriere cutii postale

Documentatie de atribuire servicii de formare profesionala stagiu instruire liftieri si taxa talon vize anuale ISCIR

Documentatie de atribuire servicii de formare profesionala in domeniul sanatatii -curs ingrijiri paliative

Proces vebal de deschidere si evaluare a ofertelor pentru servicii de cazare

Documentatie de atribuire servicii cazare hotel

Comunicare si PV de deschidere si evaluare a ofertelor de servicii analize medicale in cadrul Prog. de prelevare si transplant osos, tendinos si cartilagii

PV deschidere si evaluare oferte contract prestari servicii medicale radiologice si imagistica medicala

Documentatie de atribuire prestari servicii analize medicale in cadrul Programului dxe prelevare si transplant tesut osos, tendinos si cartilagii

P.V. deschidere si evaluare oferte servicii medicale Radiologice

Servicii medicale prestate de medici primari cu competente radiologice si imagistica medicala

Servicii prestate de medici primar cu competente radiologice si imagistica medicala

Proces verbal de deschidere si evaluarea a ofertelor servicii medicale - interpretare CT

Documentatie de atribuire servicii prestate de medici primari cu competente radiologie si imagistica medicala pentru interpretare CT

Inchiriere spatiu Amplasare tonomat de cafea

Comunicare si P.V. de deschidere si evaluarepachet servicii medicale de medicina muncii si servicii cu psiholog avand competenta de medicina muncii

Documentatie de atribuire servicii medicale de tomografie computerizata CT si imagistica prin rezonanta RMN

Documentatie de atribuire prestariservicii pachet analize medicale

Cursuri medicina legala

Documentatie de atribuire pachet servicii medicale de medicina muncii si servicii cu psiholog avand competenta de medicina muncii

Documentatie de atribuire servicii analize medicale (examenul frotiului pt. decelarea spermei in cazurile medico-legale si test PSA)

Comunicare, P.V. de deschidere si evaluare servicii transport cadavre

Documentatie de atribuire servicii consultatii interdisciplinare si probe ventilatorii

Comunicare, P.V. de deschidere si evaluare servicii prestate de medici specialisti in specialitatea epidemiologie

Comunicare, PV de evaluare a ofertelor a contractului de prestari servicii trans. sanitar interclinic si trans. a asiguratiilor dializati in vederea efectuarii dializei

Documentatie de atribuire servicii transport cadavre

Documentatie de atribuire servicii prestate de medici specialisti in specialitatea epidemiologie

Comunicare si PV de deschidere si evaluare a ofertelor pentru servicii prestate de primari în specialitatea Medicina nuclear, RMN, senologie imagistica-eco. mamara

P.V. de deschidere si evaluare ser.analize medicale de pediatrie pentru radiologie si imagistica medicala, medicina nucleara, explorari functionale si analize de lab.

P.V. de evaluarea ofertelor pentru ser. consultatii interdisciplinare boli infectioase, monitorizare plagi muscate si tratamentul rabiei (cu si fara antitetanic) si analiza clostridium difficile

Comunicare si Proces verbal de deschidere si evaluare a ofertelor pentru servicii prestate de medici primari cu competente radiologie si imagistica medicala

Comunicare si Proces verbal de deschidere si evaluare a ofertelor pentru servicii prestate de medici specialisti cu competente ingrijiri paleative

Comunicare si Proces verbal de deschidere si evaluare a ofertelor de servicii medicale in specialiatea nefrologie

Documentatie de atribuire a contractului de prestari servicii transport sanitar interclinic si transport a asiguratiilor dializati in vederea efectuarii dializei

Raspuns solicitare clarificari Inchiriere spatii 0355

Documentatie de atribuire prestari servicii medicale de pediatrie pentru Radiologie si imagistica medicala,medicina nucleara, explorari functionale si analize de laborator

Comunicare si Proces verbal de deschidere si evaluare a ofertelor pentru servicii prestate de medici specialisti cu competenta dermatovenerologie

Comunicare si Proces verbal de deschidere si evaluare a ofertelor pentru servicii prestate de medici in specialitatea Boli Infectioase

Raspuns solicitare clarificari Inchiriere spati

Proces verbal de deschidere si evaluare a oferelor pentru servicii prestate de medici specialisti in specialiatea epidemiologie

Proces verbal de evaluare a ofertelor servicii analize medicale de testare in laborator pentru diagnosticare imunohematologie si testari pretransfuzionale

Proces verbal de evaluare a ofertelor servicii pentru efectuarea consultatiilor interdisciplinare de specialitate psihiatrice

Doc. de atribuire servicii cosultatii interdisciplinare boli infectioase, monitorizare plagi muscate si tratamentul rabiei (cu si fara antitetanic) si analiza clostridium difficile

P.V. deschis si evaluare oferta serv postale si de curierat

Comunicare rezultat procedura spital Jud. Galati

Raspuns solicitare de clarificari spatiu comercial 0348

Documentatie de atribuire servicii prestate de medici primari Laborator radiologie si imagistica medicala

Documentatie de atribuire servicii prestate de medici în specialitatea nefrologie

Doc. de atribuire serv. prestate de medici primari in specialitatea Medicina nuclear, RMN si Senologie imagistica ecografie mamara

Documentatie de atribuire servicii prestate de medici specialisti in specialitatea epidemiologie

Documentatie de atribuire servicii prestate de medici specialisti cu competente ingrijiri paleative

Documentatie de atribuire servicii prestate de medici specialisti cu competente dermatovenerologie

Documentatie de atribuire servicii prestate de medici primari in specialiatea Boli Infectioase

Documentatie de atribuire servicii pentru efectuarea consultatiilor interdisciplinare de specialitate psihiatrice

Servicii postale si de curierat

Documentatie de atribuire servicii medicale de testare in laborator pentru diagnosticare imunohematologie si testari pretransfuzionale